Streef jij ook naar kwaliteitsverhoging en kostenbesparing binnen jouw organisatie?

Vraag vrijblijvend de whitepaper aan!

Lean Six Sigma helpt Vivantes te professionaliseren. Door alle lagen van de organisatie deelgenoot te maken blijkt LSS succesvol te zijn. 

John Stegerman, Raad van Bestuur, Vivantes Ouderenzorg

Het Lean Six Sigma project onder begeleiding van Peter Herku was erg succesvol! Wij konden onze overdrachten met 28% verkorten in 3,5 maand tijd. Hierdoor hebben we meer tijd voor onze clienten.

Karin Voncken, Vivantes, Olympiastaete

Met de Lean Six Sigma methode hebben we een nieuwe benaderingswijze ontwikkeld voor de interdisciplinaire samenwerking tijdens de diagnostiekfase. Dit maakt een gesprek op overstijgend niveau mogelijk!

Beatrix van Baren, Revalidatietherapeut Videologie, Koninklijke Visio Het Loo Erf

De Lean Six Sigma coach legde op een praktischer manier dingen uit en gaf vertrouwen dat iedereen het kan.

Nico Salden, Manager dagbesteding en wijksteunpunten, Vivantes Ouderenzorg

De Lean Six Sigma coach kwam steeds op een verrassend moment uit de hoek met vragen/ opmerkingen. Dit leidde tot nieuwe en goede inzichten. 

Mieke Dijker, Vrijwilligerscoordinator, Vivantes Ouderenzorg

Het Lean Six Sigma project met Herku over de voedingskosten heeft veel meer opgeleverd dan alleen een besparing. De maaltijd is nu meer een beleving. De cliënten komen kijken hoe het eten wordt uitgeschept, we hebben meer persoonlijk contact met hen en kunnen ter plekke inspelen op vragen.

Christien Sneijsters, Horecamedewerker

Over ons

Onze bedoeling

Het is onze missie om medewerkers in organisaties in de langdurige zorg te passioneren om hun werk continue te willen verbeteren: hun klanten steeds betere kwaliteit te leveren op een efficiënte wijze en tegen steeds lagere kosten. Hiervoor zetten we in op de Lean Six Sigma methode, omdat we ervaren hebben dat dit werkt en medewerkers enthousiast maakt.

Wij willen de nummer 1 zijn in continue verbetering en cultuurverandering binnen de langdurige zorg. Daarom zijn wij ook voortdurend bezig om onze eigen dienstverlening nog beter te maken. We luisteren hierbij goed naar wat onze klanten (die we liever partners noemen) over ons zeggen.

 

Hoe we werken

We streven naar een cultuur waarin de cliënt centraal staat en de medewerkers voortdurend en proactief op zoek zijn naar verbeteringen in hun dagelijkse werk, zodat de geleverde diensten steeds beter aansluiten bij de behoeften van cliënten.

Hiertoe rusten we medewerkers toe met de meest effectieve instrumenten van Lean Six Sigma die zij zelf leren toepassen – de 20% van de methoden, waarmee 80% van de problemen op te lossen zijn. Om ervaring op te doen met Lean Six Sigma en concrete resultaat te zien, passen we de methode toe in projecten waarin we samen belangrijke uitdagingen oplossen.

Onze focus ligt op verbetering van de kwaliteit, verminderen van onnodige handelingen, extra tijd winnen en daardoor de kosten verlagen en beheersbaar maken.

In de projecten wordt een duidelijke werkwijze gevolgd, zodat bestuur en medewerkers van de organisaties waarmee we samenwerken steeds weten waar we staan en wat de volgende stap is.

Tijdens een project rusten wij medewerkers toe met enkele heel praktische instrumenten en principes die hen in staat stellen ook in hun dagelijks werk de eigen prestaties continu te verbeteren.

Persoonlijk en betrokken

We zijn trots op de resultaten die we samen behalen. Daarom gaan wij een duurzaam partnerschap aan met onze klanten, zodat zij ook op de lange termijn op onze ondersteuning kunnen rekenen.

Die relatie is belangrijk. We kennen de organisatie, denken mee en nemen onze verantwoordelijkheid bij de borging van projectresultaten. Onze klanten geven aan dat onze feitelijke benadering vertrouwen wekt en ons in staat stelt om hen een spiegel voor te houden, zonder veroordelend te zijn.

Met onze persoonlijke en integrale werkwijze betrekken wij medewerkers uit alle lagen van de organisatie, vanaf de werkvloer tot aan het bestuurlijk niveau. Wij willen jouw medewerkers inspireren om een houding te ontwikkelen van continue verbetering.

Wij stemmen ons aanbod van training, coaching en projectwerk af op de specifieke behoeften en mogelijkheden van de organisaties waarmee we samenwerken. Om aan te sluiten bij de volle agenda’s van onze klanten, bestaat onze dienstverlening uit flexibele online/offline combinaties. Wij komen langs om mee te denken en mee te dragen, om zo samen tot effectieve lange termijnoplossingen te komen.

Het welzijn van onze klanten staat voor ons voorop.