besparing per jaar op de voedingskosten met behoud van kwaliteit bij oudereninstelling zorg
minder valincidenten
verbetering van de interdisciplinaire samenwerking bij Koninklijke Visio Het Loo Erf
verhoging van productiviteit in de thuiszorg
hoe kunt u dit bereiken? klik hier!