De Lean Six Sigma coach legde op een praktischer manier dingen uit en gaf vertrouwen dat iedereen het kan.

Nico Salden, Manager dagbesteding en wijksteunpunten, Vivantes Ouderenzorg

Het Lean Six Sigma project onder begeleiding van Peter Herku was erg succesvol! Wij konden onze overdrachten met 28% verkorten in 3,5 maand tijd. Hierdoor hebben we meer tijd voor onze clienten.

Karin Voncken, Vivantes, Olympiastaete

De Lean Six Sigma coach kwam steeds op een verrassend moment uit de hoek met vragen/ opmerkingen. Dit leidde tot nieuwe en goede inzichten. 

Mieke Dijker, Vrijwilligerscoordinator, Vivantes Ouderenzorg

Het Lean Six Sigma project met Herku over de voedingskosten heeft veel meer opgeleverd dan alleen een besparing. De maaltijd is nu meer een beleving. De cliënten komen kijken hoe het eten wordt uitgeschept, we hebben meer persoonlijk contact met hen en kunnen ter plekke inspelen op vragen.

Christien Sneijsters, Horecamedewerker

Met de Lean Six Sigma methode hebben we een nieuwe benaderingswijze ontwikkeld voor de interdisciplinaire samenwerking tijdens de diagnostiekfase. Dit maakt een gesprek op overstijgend niveau mogelijk!

Beatrix van Baren, Revalidatietherapeut Videologie, Koninklijke Visio Het Loo Erf

Lean Six Sigma helpt Vivantes te professionaliseren. Door alle lagen van de organisatie deelgenoot te maken blijkt LSS succesvol te zijn. 

John Stegerman, Raad van Bestuur, Vivantes Ouderenzorg

1. Probleem

Binnen deze zorginstantie was het ziekteverzuim 6% gestegen in 2010 en kostte dit € 1,7 miljoen (5% van de personeelskosten). De organisatie noteerde maar liefst een gemiddelde van 63 ziektedagen per week op enkel één van haar locaties.

 

2. Analyse

Na een uitvoerige analyse door onze consultants werd bekend dat een duidelijk verzuimbeleid ontbrak binnen deze zorginstelling. Ook was er geen eenduidige uitvoering, onvoldoende sturing naar aanleiding van data, en geen actiegerichte benadering.

 

3. Resultaten

 

  • Na uitvoering van een Lean Six Sigma project is voor deze organisatie een verzuimbeleid opgezet en goedgekeurd
  • Ook is dit beleid gepresenteerd aan de medewerkers van de organisatie
  • Het project resulteerde in een daling van 63 naar onder 30 ziektedagen door bewustwording en minder langdurig zieken op deze locatie
  • Naar aanleiding van de resultaten op deze locatie, zal het beleid binnenkort organisatiebreed uitgerold worden

 


Ik wil ook een LEAN advies!