Het Lean Six Sigma project met Herku over de voedingskosten heeft veel meer opgeleverd dan alleen een besparing. De maaltijd is nu meer een beleving. De cliënten komen kijken hoe het eten wordt uitgeschept, we hebben meer persoonlijk contact met hen en kunnen ter plekke inspelen op vragen.

Christien Sneijsters, Horecamedewerker

De Lean Six Sigma coach kwam steeds op een verrassend moment uit de hoek met vragen/ opmerkingen. Dit leidde tot nieuwe en goede inzichten. 

Mieke Dijker, Vrijwilligerscoordinator, Vivantes Ouderenzorg

Met de Lean Six Sigma methode hebben we een nieuwe benaderingswijze ontwikkeld voor de interdisciplinaire samenwerking tijdens de diagnostiekfase. Dit maakt een gesprek op overstijgend niveau mogelijk!

Beatrix van Baren, Revalidatietherapeut Videologie, Koninklijke Visio Het Loo Erf

Lean Six Sigma helpt Vivantes te professionaliseren. Door alle lagen van de organisatie deelgenoot te maken blijkt LSS succesvol te zijn. 

John Stegerman, Raad van Bestuur, Vivantes Ouderenzorg

Het Lean Six Sigma project onder begeleiding van Peter Herku was erg succesvol! Wij konden onze overdrachten met 28% verkorten in 3,5 maand tijd. Hierdoor hebben we meer tijd voor onze clienten.

Karin Voncken, Vivantes, Olympiastaete

De Lean Six Sigma coach legde op een praktischer manier dingen uit en gaf vertrouwen dat iedereen het kan.

Nico Salden, Manager dagbesteding en wijksteunpunten, Vivantes Ouderenzorg

 1.    Probleem

Met de krapper wordende zorgbudgetten, wordt het hele scala aan kostenposten kritisch onder de loep genomen. Zo ook de voedingskosten. De zorggroep heeft een eigen keuken, waarin de dagelijkse warme maaltijden voor cliënten worden klaargemaakt. De kosten van deze warme maaltijd liepen te hoog op, maar een eenduidig inzicht in deze kosten ontbrak nog.

 

 2.    Analyse

Bij een analyse van de kosten, werd duidelijk wat de grootste kostendrijvers waren, namelijk loonkosten (59%) en ingrediëntkosten (35%). De loonkosten werden sterk beïnvloed door de manier waarop het proces in elkaar zat. Er werd bijvoorbeeld 7 dagen per week gekookt en de onregelmatigheidstoeslag was dan ook een substantiële kostenpost. Ook bleek de werklast van de keuken van dag tot dag sterk te variëren omdat er naast de warme maaltijden ook voor allerlei andere zaken een beroep op de keuken werd gedaan. Om op die wisselende vraag in te kunnen spelen, moet je ruimer in je personeel zitten. Wat betreft de ingrediëntkosten bleek nog heel wat ruimte te zitten in duidelijke afspraken met leveranciers en het onderzoeken van verschillende inkoop-mogelijkheden. Wat beide kosten omhoog drijft is de derving: klaargemaakte maaltijden die niet genuttigd worden, maar waarvoor wel kosten zijn gemaakt. Deze oorzaken-analyse vormde de basis voor het verbeterplan.

 

3.    Resultaten

Door het proces van bestellen en uitserveren van maaltijden aan te passen, kan er bespaard worden op de loonkosten. Zo wordt er in de keuken niet meer in het weekend gewerkt. In het nieuwe proces is er ook minder derving: minder dan 5% per dag en daarmee ver onder het sectorgemiddelde dat geschat wordt op 30%-50% (Bron: Food and Biobased Research, Wageningen UR). Tevens zijn er nieuwe afspraken gemaakt met leveranciers. Wat heeft dit opgeleverd? Een besparing van ruim €115.000 op jaarbasis, wat de komende jaren naar verwachting zal oplopen tot €180.000 op jaarbasis (na aftrek van de benodigde investeringen). Misschien nog wel mooier is dat het nieuwe proces ook kwalitatief goed in elkaar zit, zoals een horecamedewerker het verwoord: ‘We hebben meer contact met de cliënt en kunnen ter plekke inspelen op vragen. De maaltijd is nu meer een beleving.”

 

Om privacy redenen is de naam van de zorginstelling niet vermeld.


Ik wil ook een LEAN advies!