De Lean Six Sigma coach kwam steeds op een verrassend moment uit de hoek met vragen/ opmerkingen. Dit leidde tot nieuwe en goede inzichten. 

Mieke Dijker, Vrijwilligerscoordinator, Vivantes Ouderenzorg

Met de Lean Six Sigma methode hebben we een nieuwe benaderingswijze ontwikkeld voor de interdisciplinaire samenwerking tijdens de diagnostiekfase. Dit maakt een gesprek op overstijgend niveau mogelijk!

Beatrix van Baren, Revalidatietherapeut Videologie, Koninklijke Visio Het Loo Erf

Het Lean Six Sigma project met Herku over de voedingskosten heeft veel meer opgeleverd dan alleen een besparing. De maaltijd is nu meer een beleving. De cliënten komen kijken hoe het eten wordt uitgeschept, we hebben meer persoonlijk contact met hen en kunnen ter plekke inspelen op vragen.

Christien Sneijsters, Horecamedewerker

De Lean Six Sigma coach legde op een praktischer manier dingen uit en gaf vertrouwen dat iedereen het kan.

Nico Salden, Manager dagbesteding en wijksteunpunten, Vivantes Ouderenzorg

Lean Six Sigma helpt Vivantes te professionaliseren. Door alle lagen van de organisatie deelgenoot te maken blijkt LSS succesvol te zijn. 

John Stegerman, Raad van Bestuur, Vivantes Ouderenzorg

Het Lean Six Sigma project onder begeleiding van Peter Herku was erg succesvol! Wij konden onze overdrachten met 28% verkorten in 3,5 maand tijd. Hierdoor hebben we meer tijd voor onze clienten.

Karin Voncken, Vivantes, Olympiastaete

1. Probleem

 

De gemiddelde vervoerskosten per maand op de twee pilotlocaties bedragen gemiddeld €25.968. Deze kosten zijn in een jaar tijd toegenomen met 72%!
Het gevaar hierbij is dat de kosten zo hoog oplopen dat het vervoer onbetaalbaar wordt. Tevens wordt het transportbedrijf overvraagd, hetgeen weerslag heeft op de kwaliteit van de geleverde diensten en afbreuk doet aan de kwaliteit van de hulpverlening. De concrete situatie:
  • Te weining cliënten per rit (busjes zijn te leeg)
  • Teveel cliënten gebruiken vervoer
  • Veel uitzonderingen naast het schoolvervoer (vrijetijdsbesteding)
  • Veel kosten voor vervoersbegeleiding

 

2. Analyse

Uit de analyse blijkt dat de kaders die het vervoer en de acoordering hiervan regelen verbeterd en aangevuld moeten worden.

Ook de uitvoering van het vervoer moet beter: betere planning, analyseren wanneer begeleiding noodzakelijk is, analyseren alternatieve wijzen van vervoer.

Ook moet de communicatie tussen de zorgteams onderling en met de vervoerder verbeterd worden.

Ten slotte moet er vanuit de organisatie concreet gestuurd worden om de vervoerskosten te verlagen en laag te houden.

 

3. Resultaten

Algemeen

Kaders zijn verduidelijkt en aangevuld: nu duidelijk wie en wanneer vervoer accordeert, controleert, monitort en wie het vervoersproces beheert.

Bewustwording en kritische benadering van medewerkers m.b.t. tot vervoer zijn vergroot.

Bij pilot locaties

  • Starttijd programma is leidend gemaakt voor planning vervoer
  • Deel van cliënten wordt lopend opgehaald
  • Deel van cliënten reist nu, na training, zelfstandig met OV.

Vervoerskosten op deze locaties zijn teruggebracht met 57% tot 11.069 Euro, hetgeen een jaarlijkse besparing oplevert van: 178.788 Euro.

 


Ik wil ook een LEAN advies!