De Lean Six Sigma coach legde op een praktischer manier dingen uit en gaf vertrouwen dat iedereen het kan.

Nico Salden, Manager dagbesteding en wijksteunpunten, Vivantes Ouderenzorg

Het Lean Six Sigma project met Herku over de voedingskosten heeft veel meer opgeleverd dan alleen een besparing. De maaltijd is nu meer een beleving. De cliënten komen kijken hoe het eten wordt uitgeschept, we hebben meer persoonlijk contact met hen en kunnen ter plekke inspelen op vragen.

Christien Sneijsters, Horecamedewerker

Lean Six Sigma helpt Vivantes te professionaliseren. Door alle lagen van de organisatie deelgenoot te maken blijkt LSS succesvol te zijn. 

John Stegerman, Raad van Bestuur, Vivantes Ouderenzorg

Het Lean Six Sigma project onder begeleiding van Peter Herku was erg succesvol! Wij konden onze overdrachten met 28% verkorten in 3,5 maand tijd. Hierdoor hebben we meer tijd voor onze clienten.

Karin Voncken, Vivantes, Olympiastaete

Met de Lean Six Sigma methode hebben we een nieuwe benaderingswijze ontwikkeld voor de interdisciplinaire samenwerking tijdens de diagnostiekfase. Dit maakt een gesprek op overstijgend niveau mogelijk!

Beatrix van Baren, Revalidatietherapeut Videologie, Koninklijke Visio Het Loo Erf

De Lean Six Sigma coach kwam steeds op een verrassend moment uit de hoek met vragen/ opmerkingen. Dit leidde tot nieuwe en goede inzichten. 

Mieke Dijker, Vrijwilligerscoordinator, Vivantes Ouderenzorg

1. Probleem

Deze zorginstelling worstelde met de vraag of ze te veel of te weinig zorg per cliënt leverde. Ook was onduidelijk of de kwaliteit van de zorg daadwerkelijk afgestemd was op de zzp-indicatie van de cliënt.

 

2. Analyse

Na een data-analyse door onze Lean Six Sigma consultants werd duidelijk dat 71% van de cliënten meer zorg geleverd kregen dan maximaal was aangegeven in de zzp-indicatie. De redenen hiervoor bestonden voornamelijk uit het feit dat er geen sturing was op data, er was involdoende kennis over de inhoud van zzp's aanwezig, en er was een zeer hoge zzp populatie. 

 

3. Resultaten

 

  • Door Lean Six Sigma toe te passen kon er €78.252 per jaar extra omzet gedraaid worden
  • Eén van de doorgevoerde maatregelen bestond uit een 2-wekelijkse multidisciplinaire bespreking per cliënt
  • Er werd een jaarlijkse scholing over de inhoud van zzp georganiseerd

 


Ik wil ook een LEAN advies!