Lean Six Sigma helpt Vivantes te professionaliseren. Door alle lagen van de organisatie deelgenoot te maken blijkt LSS succesvol te zijn. 

John Stegerman, Raad van Bestuur, Vivantes Ouderenzorg

Met de Lean Six Sigma methode hebben we een nieuwe benaderingswijze ontwikkeld voor de interdisciplinaire samenwerking tijdens de diagnostiekfase. Dit maakt een gesprek op overstijgend niveau mogelijk!

Beatrix van Baren, Revalidatietherapeut Videologie, Koninklijke Visio Het Loo Erf

Het Lean Six Sigma project met Herku over de voedingskosten heeft veel meer opgeleverd dan alleen een besparing. De maaltijd is nu meer een beleving. De cliënten komen kijken hoe het eten wordt uitgeschept, we hebben meer persoonlijk contact met hen en kunnen ter plekke inspelen op vragen.

Christien Sneijsters, Horecamedewerker

De Lean Six Sigma coach legde op een praktischer manier dingen uit en gaf vertrouwen dat iedereen het kan.

Nico Salden, Manager dagbesteding en wijksteunpunten, Vivantes Ouderenzorg

Het Lean Six Sigma project onder begeleiding van Peter Herku was erg succesvol! Wij konden onze overdrachten met 28% verkorten in 3,5 maand tijd. Hierdoor hebben we meer tijd voor onze clienten.

Karin Voncken, Vivantes, Olympiastaete

De Lean Six Sigma coach kwam steeds op een verrassend moment uit de hoek met vragen/ opmerkingen. Dit leidde tot nieuwe en goede inzichten. 

Mieke Dijker, Vrijwilligerscoordinator, Vivantes Ouderenzorg

1. Probleem

Deze zorginstelling worstelde met de vraag of ze te veel of te weinig zorg per cliënt leverde. Ook was onduidelijk of de kwaliteit van de zorg daadwerkelijk afgestemd was op de zzp-indicatie van de cliënt.

 

2. Analyse

Na de analyse door onze Lean Six Sigma consultants was duidelijk dat 50% van de cliënten meer zorg geleverd kregen dan maximaal was geïndiceerd. De redenen hiervoor waren dat er geen reguliere dataverzameling bestond, er was geen sturing op data, er heerste een sfeer van verwachtingsmanagement, en er was onvoldoende kennis in huis over de inhoud van de zzp's.

 

3. Resultaten

 

  • Na voltooiing van het project was er 42,6% minder afwijking tussen de zzp-indicatie en de daadwerkelijk geleverde zorg per cliënt
  • Dit genereerde €111,639 extra omzet per jaar
  • Een doorgevoerde maatregel bestond uit een 2-wekelijkse multidisciplinaire bespreking per cliënt

 


Ik wil ook een LEAN advies!