De Lean Six Sigma coach legde op een praktischer manier dingen uit en gaf vertrouwen dat iedereen het kan.

Nico Salden, Manager dagbesteding en wijksteunpunten, Vivantes Ouderenzorg

De Lean Six Sigma coach kwam steeds op een verrassend moment uit de hoek met vragen/ opmerkingen. Dit leidde tot nieuwe en goede inzichten. 

Mieke Dijker, Vrijwilligerscoordinator, Vivantes Ouderenzorg

Met de Lean Six Sigma methode hebben we een nieuwe benaderingswijze ontwikkeld voor de interdisciplinaire samenwerking tijdens de diagnostiekfase. Dit maakt een gesprek op overstijgend niveau mogelijk!

Beatrix van Baren, Revalidatietherapeut Videologie, Koninklijke Visio Het Loo Erf

Het Lean Six Sigma project met Herku over de voedingskosten heeft veel meer opgeleverd dan alleen een besparing. De maaltijd is nu meer een beleving. De cliënten komen kijken hoe het eten wordt uitgeschept, we hebben meer persoonlijk contact met hen en kunnen ter plekke inspelen op vragen.

Christien Sneijsters, Horecamedewerker

Het Lean Six Sigma project onder begeleiding van Peter Herku was erg succesvol! Wij konden onze overdrachten met 28% verkorten in 3,5 maand tijd. Hierdoor hebben we meer tijd voor onze clienten.

Karin Voncken, Vivantes, Olympiastaete

Lean Six Sigma helpt Vivantes te professionaliseren. Door alle lagen van de organisatie deelgenoot te maken blijkt LSS succesvol te zijn. 

John Stegerman, Raad van Bestuur, Vivantes Ouderenzorg

1. Probleem

Het opleveren van de financiële maandrapportage duurt gemiddeld bijna 16 werkdagen. Dit zorgt voor het niet tijdig sturen op ontwikkelingen. De rapportage heeft minder waarde vanwege de lange doorlooptijd en is niet altijd accuraat omdat een deel van de werkelijke informatie te laat binnenkomt. 

 

2. Analyse

Het gehele proces van de totstandkoming van de maandrapportage werd geanalyseerd met de volgende uitkomsten:

  • Het is onduidelijk wie, wat en wanneer moet doen bij de verschillende disciplines zoals Informatiebeheer, Human Resources, Financiële administratie, Control. 
  • De werkzaamheden om de maandrapportage te maken worden niet of niet goed aangestuurd, m.n. als het gaat om de  coördinatie tussen de verschillende disciplines.
  • De format van de rapportage wordt vaak gewijzigd.
  • Afspraken worden niet gevolgd. Men wordt hier niet op aangesproken.

 

3. Resultaten

Alle stappen in het proces zijn benoemd, ge-update en gepland en aan de verantwoordelijke persoon gekoppeld in Eqili. Alle deelnemers in het proces weten nu precies welke informatie ze wanneer en hoe moeten aanleveren. Gebeurt dat niet, dan wordt de betreffende persoon er over aangesproken.

Er vindt wekelijkse afstemming plaats met Concern controller, Business controller en Financiën

De doorlooptijd van de maandrapportage is teruggebracht van bijna 16 naar 10 werkdagen na het einde van de maand. Sturing kan nu tijdig plaatsvinden op basis van accurate data.


Ik wil ook een LEAN advies!