Streef jij ook naar kwaliteitsverhoging en kostenbesparing binnen jouw organisatie?

Vraag vrijblijvend de whitepaper aan!

De Lean Six Sigma coach kwam steeds op een verrassend moment uit de hoek met vragen/ opmerkingen. Dit leidde tot nieuwe en goede inzichten. 

Mieke Dijker, Vrijwilligerscoordinator, Vivantes Ouderenzorg

Het Lean Six Sigma project onder begeleiding van Peter Herku was erg succesvol! Wij konden onze overdrachten met 28% verkorten in 3,5 maand tijd. Hierdoor hebben we meer tijd voor onze clienten.

Karin Voncken, Vivantes, Olympiastaete

De Lean Six Sigma coach legde op een praktischer manier dingen uit en gaf vertrouwen dat iedereen het kan.

Nico Salden, Manager dagbesteding en wijksteunpunten, Vivantes Ouderenzorg

Lean Six Sigma helpt Vivantes te professionaliseren. Door alle lagen van de organisatie deelgenoot te maken blijkt LSS succesvol te zijn. 

John Stegerman, Raad van Bestuur, Vivantes Ouderenzorg

Het Lean Six Sigma project met Herku over de voedingskosten heeft veel meer opgeleverd dan alleen een besparing. De maaltijd is nu meer een beleving. De cliënten komen kijken hoe het eten wordt uitgeschept, we hebben meer persoonlijk contact met hen en kunnen ter plekke inspelen op vragen.

Christien Sneijsters, Horecamedewerker

Met de Lean Six Sigma methode hebben we een nieuwe benaderingswijze ontwikkeld voor de interdisciplinaire samenwerking tijdens de diagnostiekfase. Dit maakt een gesprek op overstijgend niveau mogelijk!

Beatrix van Baren, Revalidatietherapeut Videologie, Koninklijke Visio Het Loo Erf

Verlagen vervoerskosten: 178.788 Euro besparing per jaar op vervoerskosten

De vervoerskosten bij deze jeugdzorg organisatie rijzen de pan uit met gevaar dat de zorg onbetaalbaar wordt. Met een goede analyse en gerichte verbeteracties zijn de vervoerskosten op twee pilot locaties teruggebracht met 57%.

Lees meer

Sneller inzicht - betere sturing: 36% kortere doorlooptijd financiële maandrapportage

Doordat de financiële maandrapportage sneller klaar is en de informatie erin nauwkeuriger, kan er bij deze zorginstelling nu beter gestuurd worden op resultaat.

Lees meer

Registratie dagdelen: 98% verbetering van registratie dagdelen

Met een goede analyse en doeltreffende verbeteracties kon deze jeugdzorgorganisatie voor een grote verbetering zorgen van de registratie van dagdelen op een van haar locaties

Lees meer

Verlagen voedingskosten: 115.000 Euro besparing per jaar op de voedingskosten met behoud van kwaliteit bij oudereninstelling zorg

We gaan er vanuit dat we moeten kiezen tussen kwaliteit en kosten. In de praktijk blijken er vaak heel wat kostenposten te zijn, die niks bijdragen of afdoen aan de kwaliteit van de maaltijd, maar wel op de prijs drukken. Met de Lean Six Sigma methode maak je deze verspillingen in het proces zichtbaar en implementeer je passende oplossingen. Zo heeft deze zorggroep €115.000 op jaarbasis kunnen besparen op de voedingskosten. En de kwaliteit is nog minstens zo goed!

Lees meer

Interdisciplinaire samenwerking: 38% verbetering van de interdisciplinaire samenwerking bij Koninklijke Visio Het Loo Erf

Met de Lean Six Sigma methode heeft Koninklijke Visio Het Loo Erf de interdisciplinaire samenwerking in de diagnostiek met 38% verbeterd, door duidelijke afspraken en heldere communicatie over discipline-overstijgende thema’s.

Lees meer

Ziekteverzuim: 48% daling in het ziekteverzuim

Door toepassing van Lean Six Sigma was deze zorginstelling in staat om het ziekteverzuim terug te dringen met meer dan 48%.

Lees meer

Ken uw klant: 100% inzicht in waarom de cliënt juist voor deze zorginstelling kiest

Deze zorginstelling worstelde met het vraagstuk waarom de cliënten juist voor dit verzorgingstehuis kiezen. Na toepassing van Lean Six Sigma heeft de organisatie inzicht in het beslissingsproces van cliënten.

Lees meer

Facilitair: 55% minder fouten in de huishouding

Door toepassing van Lean Six Sigma werden er binnen deze organisatie 55% minder fouten gemaakt in de huishouding.

Lees meer

Incidenten: 40% minder valincidenten

Na het toepassen van Lean Six Sigma is er nu sturing op data binnen deze organisatie en werknemers worden duidelijker geïnstrueerd, waardoor er een daling van 40% is ontstaan in de valincidenten. 

Lees meer

Productiviteit: 5% verhoging van productiviteit in de thuiszorg

Door middel van procesbeheersing na toepassing van de Lean Six Sigma methode is de productiviteit in de thuiszorg gemiddeld 5% gestegen. 

Lees meer

Efficiëntie: 40 uur per week tijdsbesparing op de Cliëntadministratie

Door een rankschikking en herverdeling van taken voor de cliëntadministratie binnen deze zorginstelling voor ouderen, kon er 40 uur per week bespaard worden. 

Lees meer

Sturen op gegevens: €78.252 extra omzet per jaar door monitoren geleverde zorg

Vanuit een sturing op deze data was het mogelijk om ruim €78.000 extra omzet per jaar te genereren, door minder afwijking tussen de zzp-indicatie en de geleverde zorg.

Lees meer

Sturen op gegevens: 42,6% minder afwijking in de zzp-indicatie vs geleverde zorg

Door een reguliere dataverzameling te organiseren, ontstond er 42,6% minder afwijking tussen de zzp-indicatie van cliënten en de daadwerkelijk geleverde zorg. Dit zorgde voor ruim €111.000 extra omzet per jaar.

Lees meer

Doelmatig overleg: 45% minder overdrachten per dag

Door de inhoud van de overdrachten in deze zorginstelling te specificeren kon er €42.000 per jaar bespaard worden en was er 3,4 uur per dag meer tijd over voor die cliënten.

Lees meer

Doelmatig overleg: 67% minder overdrachten per dag

Door de inhoud van de zorgoverdrachten duidelijk te formuleren en communiceren naar de medewerkers kon er €38.000 per jaar bespaard worden en was er 3 uur per dag meer tijd over voor de cliënten.

Lees meer