De Lean Six Sigma coach kwam steeds op een verrassend moment uit de hoek met vragen/ opmerkingen. Dit leidde tot nieuwe en goede inzichten. 

Mieke Dijker, Vrijwilligerscoordinator, Vivantes Ouderenzorg

Het Lean Six Sigma project met Herku over de voedingskosten heeft veel meer opgeleverd dan alleen een besparing. De maaltijd is nu meer een beleving. De cliënten komen kijken hoe het eten wordt uitgeschept, we hebben meer persoonlijk contact met hen en kunnen ter plekke inspelen op vragen.

Christien Sneijsters, Horecamedewerker

Lean Six Sigma helpt Vivantes te professionaliseren. Door alle lagen van de organisatie deelgenoot te maken blijkt LSS succesvol te zijn. 

John Stegerman, Raad van Bestuur, Vivantes Ouderenzorg

Het Lean Six Sigma project onder begeleiding van Peter Herku was erg succesvol! Wij konden onze overdrachten met 28% verkorten in 3,5 maand tijd. Hierdoor hebben we meer tijd voor onze clienten.

Karin Voncken, Vivantes, Olympiastaete

De Lean Six Sigma coach legde op een praktischer manier dingen uit en gaf vertrouwen dat iedereen het kan.

Nico Salden, Manager dagbesteding en wijksteunpunten, Vivantes Ouderenzorg

Met de Lean Six Sigma methode hebben we een nieuwe benaderingswijze ontwikkeld voor de interdisciplinaire samenwerking tijdens de diagnostiekfase. Dit maakt een gesprek op overstijgend niveau mogelijk!

Beatrix van Baren, Revalidatietherapeut Videologie, Koninklijke Visio Het Loo Erf

1. Probleem

Op de betreffende locatie was de registratie van dagdelen gemiddeld maar voor 50,5 % volledig. Door dit lage percentage kan minder zorg gedeclareerd worden bij de gemeente.

 

2. Analyse

Tijdens een gedegen analyse onder leiding van onze consultant kwamen de volgende oorzaken naar boven:

 

  • Medewerkers zijn niet goed geïnstrueerd
  • Terugkoppeling, monitoren en bijsturing zijn onvoldoende
  • De wijze van registratie is niet eenduidig
  • Het openingsprofiel in de registratiesoftware is niet goed opgezet

 

 

3. Resultaten

De wijze van registratie is vereenvoudigd door:

 

  • De velden standard op aanwezig te zetten
  • Vermindering van het aantal codes

 

Het openingsprofiel bij registratie is aangepast, waardoor het precies aangeeft welke groep wanneer activeert.

Een systeem van monitoring en terugkoppeling is opgezet, waardoor fouten worden uitgesloten

Toekenning van een lager arrangement is voorkomen, waardoor een inkomstenderving van meer dan € 165.000 is voorkomen.


Ik wil ook een LEAN advies!