Met de Lean Six Sigma methode hebben we een nieuwe benaderingswijze ontwikkeld voor de interdisciplinaire samenwerking tijdens de diagnostiekfase. Dit maakt een gesprek op overstijgend niveau mogelijk!

Beatrix van Baren, Revalidatietherapeut Videologie, Koninklijke Visio Het Loo Erf

Het Lean Six Sigma project met Herku over de voedingskosten heeft veel meer opgeleverd dan alleen een besparing. De maaltijd is nu meer een beleving. De cliënten komen kijken hoe het eten wordt uitgeschept, we hebben meer persoonlijk contact met hen en kunnen ter plekke inspelen op vragen.

Christien Sneijsters, Horecamedewerker

Lean Six Sigma helpt Vivantes te professionaliseren. Door alle lagen van de organisatie deelgenoot te maken blijkt LSS succesvol te zijn. 

John Stegerman, Raad van Bestuur, Vivantes Ouderenzorg

De Lean Six Sigma coach kwam steeds op een verrassend moment uit de hoek met vragen/ opmerkingen. Dit leidde tot nieuwe en goede inzichten. 

Mieke Dijker, Vrijwilligerscoordinator, Vivantes Ouderenzorg

De Lean Six Sigma coach legde op een praktischer manier dingen uit en gaf vertrouwen dat iedereen het kan.

Nico Salden, Manager dagbesteding en wijksteunpunten, Vivantes Ouderenzorg

Het Lean Six Sigma project onder begeleiding van Peter Herku was erg succesvol! Wij konden onze overdrachten met 28% verkorten in 3,5 maand tijd. Hierdoor hebben we meer tijd voor onze clienten.

Karin Voncken, Vivantes, Olympiastaete

1. Probleem

De gemiddelde productiviteit van de thuiszorg in deze zorginstelling is ongeveer 75%. Deze varieert en laat een grote afwijking over tijd zien met uitschieters tussen 50% en 100%. Het is gebleken dat de manier van thuiszorg leveren in deze organisatie geen stabiel proces is.

 

2. Analyse

Na een grondige analyse door onze Lean Six Sigma consultants bleek dat procesbeheersing behoorde tot de belangrijkste groep van oorzaken in de grote variate in productiviteit. Verder was de kennis over het gebruik van de PDA onvoldoende, en de instructies voor het gebruik voor diverse situaties met PDA ontbraken. Ook werd er geen feedback gegeven over de individuele prestaties in de thuiszorg.

 

3. Resultaten

 

  • Na toepassing van de Lean Six Sigma methode is de gemiddelde productiviteit in de thuiszorg met 5% gestegen
  • Ook is er een eigen regelkaart met eigen doel per medewerker beschikbaar
  • Er wordt nu maandelijks feedback gegeven door de leidinggevende
  • Dit project genereert € 61.500 extra opbrengst per jaar voor deze organisatie

 


Ik wil ook een LEAN advies!