Het Lean Six Sigma project onder begeleiding van Peter Herku was erg succesvol! Wij konden onze overdrachten met 28% verkorten in 3,5 maand tijd. Hierdoor hebben we meer tijd voor onze clienten.

Karin Voncken, Vivantes, Olympiastaete

De Lean Six Sigma coach legde op een praktischer manier dingen uit en gaf vertrouwen dat iedereen het kan.

Nico Salden, Manager dagbesteding en wijksteunpunten, Vivantes Ouderenzorg

Met de Lean Six Sigma methode hebben we een nieuwe benaderingswijze ontwikkeld voor de interdisciplinaire samenwerking tijdens de diagnostiekfase. Dit maakt een gesprek op overstijgend niveau mogelijk!

Beatrix van Baren, Revalidatietherapeut Videologie, Koninklijke Visio Het Loo Erf

De Lean Six Sigma coach kwam steeds op een verrassend moment uit de hoek met vragen/ opmerkingen. Dit leidde tot nieuwe en goede inzichten. 

Mieke Dijker, Vrijwilligerscoordinator, Vivantes Ouderenzorg

Lean Six Sigma helpt Vivantes te professionaliseren. Door alle lagen van de organisatie deelgenoot te maken blijkt LSS succesvol te zijn. 

John Stegerman, Raad van Bestuur, Vivantes Ouderenzorg

Het Lean Six Sigma project met Herku over de voedingskosten heeft veel meer opgeleverd dan alleen een besparing. De maaltijd is nu meer een beleving. De cliënten komen kijken hoe het eten wordt uitgeschept, we hebben meer persoonlijk contact met hen en kunnen ter plekke inspelen op vragen.

Christien Sneijsters, Horecamedewerker

1. Probleem

Voor deze zorginstelling was het onbekend waarom de cliënten juist voor dit verzorgingstehuis kiezen en welke bronnen en beïnvloeders hiervoor geraadpleegd worden.

 

2. Analyse

Na grondige analyse door onze consultants was bepaald dat de juiste manier om achter deze informatie te komen via telefonisch onderzoek zou zijn. Daarom zijn nieuwe cliënten en Mantelzorgers gevraagd om hun keuze uit te leggen. Hieruit bleek dat het advies van de huisarts en de familie doorslaggevend is in de keuze voor deze zorginstelling. 

 

3. Resultaten

 

  • Na toepassing van de Lean Six Sigma methode had deze organisatie 100% inzicht in het beslissingsproces van cliënten
  • Het bleek dat voor 56% het advies van de huisarts en familie bepalend is
  • De familie steunt voor 25% op het advies van de huisarts
  • Naar aanleiding van dit project wil de zorginstelling een nieuw project starten voor het verbeteren van de samenwerking met huisartsen

 


Ik wil ook een LEAN advies!