De Lean Six Sigma coach kwam steeds op een verrassend moment uit de hoek met vragen/ opmerkingen. Dit leidde tot nieuwe en goede inzichten. 

Mieke Dijker, Vrijwilligerscoordinator, Vivantes Ouderenzorg

Met de Lean Six Sigma methode hebben we een nieuwe benaderingswijze ontwikkeld voor de interdisciplinaire samenwerking tijdens de diagnostiekfase. Dit maakt een gesprek op overstijgend niveau mogelijk!

Beatrix van Baren, Revalidatietherapeut Videologie, Koninklijke Visio Het Loo Erf

Lean Six Sigma helpt Vivantes te professionaliseren. Door alle lagen van de organisatie deelgenoot te maken blijkt LSS succesvol te zijn. 

John Stegerman, Raad van Bestuur, Vivantes Ouderenzorg

Het Lean Six Sigma project met Herku over de voedingskosten heeft veel meer opgeleverd dan alleen een besparing. De maaltijd is nu meer een beleving. De cliënten komen kijken hoe het eten wordt uitgeschept, we hebben meer persoonlijk contact met hen en kunnen ter plekke inspelen op vragen.

Christien Sneijsters, Horecamedewerker

Het Lean Six Sigma project onder begeleiding van Peter Herku was erg succesvol! Wij konden onze overdrachten met 28% verkorten in 3,5 maand tijd. Hierdoor hebben we meer tijd voor onze clienten.

Karin Voncken, Vivantes, Olympiastaete

De Lean Six Sigma coach legde op een praktischer manier dingen uit en gaf vertrouwen dat iedereen het kan.

Nico Salden, Manager dagbesteding en wijksteunpunten, Vivantes Ouderenzorg

Probleem

Bij Koninklijke Visio Het Loo Erf was de samenwerking tijdens de diagnostiekfase wel multidisciplinair, maar nog beperkt interdisciplinair. Doordat er overlap en raakvlakken tussen de disciplines bestaan, werden er dubbele en soms onnodige vragen aan cliënten gesteld. Er was dus nog geen optimale afstemming tussen de medewerkers van verschillende disciplines tijdens de onderzoeksfase. Hierdoor werd belangrijke informatie gemist en werd er van de klant dubbel werk gevraagd. Dit kost de organisatie niet alleen extra tijd en moeite, maar kan de klant ook laten twijfelen aan de kwaliteit. Daar wilden ze wat aan doen!

 

Analyse

Met behulp van het interdisciplinaire revalidatiemodel van Koninklijke Visio en verschillende onderzoeken over dit thema in de sector Zorg en Welzijn hebben we een meetinstrument voor interdisciplinaire samenwerking ontwikkeld. De betrokken professionals uit 8 verschillende disciplines scoorden hiermee het niveau van discipline-overstijgend werken, met als resultaat een score van 3,4 uit 6. Daar was dus ruimte voor verbetering! Als belangrijkste oorzaak kwam naar voren dat niet expliciet geformuleerd was welke thema’s discipline-overstijgend zijn en hoe je deze samen kunt onderzoeken en afstemmen.

 

Resultaten

Binnen 6 maanden hebben we de interdisciplinaire samenwerking met 38% kunnen verbeteren (naar een score van 4,7 uit 6) door discipline-overstijgende thema’s uit te diepen, concrete afspraken te maken over wie wat doet met deze onderwerpen tijdens de diagnostiekfase en door het bespreekprotocol hierop af te stemmen. De professionals ervaren het multidisciplinair overleg over de diagnostiek als een constructieve discussie, waarmee ze nu bovendien een stuk sneller klaar zijn!

 

Klik hier om meer te weten te komen over Lean Six Sigma voor Interdisciplinaire Samenwerking.


Ik wil ook een LEAN advies!