Lean Six Sigma helpt Vivantes te professionaliseren. Door alle lagen van de organisatie deelgenoot te maken blijkt LSS succesvol te zijn. 

John Stegerman, Raad van Bestuur, Vivantes Ouderenzorg

De Lean Six Sigma coach kwam steeds op een verrassend moment uit de hoek met vragen/ opmerkingen. Dit leidde tot nieuwe en goede inzichten. 

Mieke Dijker, Vrijwilligerscoordinator, Vivantes Ouderenzorg

De Lean Six Sigma coach legde op een praktischer manier dingen uit en gaf vertrouwen dat iedereen het kan.

Nico Salden, Manager dagbesteding en wijksteunpunten, Vivantes Ouderenzorg

Het Lean Six Sigma project onder begeleiding van Peter Herku was erg succesvol! Wij konden onze overdrachten met 28% verkorten in 3,5 maand tijd. Hierdoor hebben we meer tijd voor onze clienten.

Karin Voncken, Vivantes, Olympiastaete

Het Lean Six Sigma project met Herku over de voedingskosten heeft veel meer opgeleverd dan alleen een besparing. De maaltijd is nu meer een beleving. De cliënten komen kijken hoe het eten wordt uitgeschept, we hebben meer persoonlijk contact met hen en kunnen ter plekke inspelen op vragen.

Christien Sneijsters, Horecamedewerker

Met de Lean Six Sigma methode hebben we een nieuwe benaderingswijze ontwikkeld voor de interdisciplinaire samenwerking tijdens de diagnostiekfase. Dit maakt een gesprek op overstijgend niveau mogelijk!

Beatrix van Baren, Revalidatietherapeut Videologie, Koninklijke Visio Het Loo Erf

1. Probleem

Op een bepaalde locatie van deze zorginstelling werd 13% van de totale werktijd per werknemer besteed aan overdrachten en het invullen van rapportages.

 

2. Analyse

Op deze locatie vonden 22 overdrachten per dag plaats, met een duur van 14.5 minuten per overdracht. Dit betekende als totaalbeeld dat er 5,3 uur per 24 uur werd besteed aan overdrachten. Dit had als oorzaak dat de inhoud van de overdrachten niet duidelijk was voor de werknemers. Hierdoor werd deze tijdsbesteding niet als nuttig door hen ervaren.

 

3. Resultaten

 

  • Door Lean Six Sigma toe te passen is het aantal overdrachten per dag verlaagd met 45%, namelijk van 22 naar 12
  • De duur per overdracht is verkort met 31%, namelijk van 14,5 naar 10 minuten
  • Hierdoor was er 3,4 uur per dag meer tijd over voor extra zorg en aandacht voor de cliënten
  • De potentiële kostenbesparing van dit project bedroeg €42,000 per jaar

 


Ik wil ook een LEAN advies!