De Lean Six Sigma coach legde op een praktischer manier dingen uit en gaf vertrouwen dat iedereen het kan.

Nico Salden, Manager dagbesteding en wijksteunpunten, Vivantes Ouderenzorg

Het Lean Six Sigma project met Herku over de voedingskosten heeft veel meer opgeleverd dan alleen een besparing. De maaltijd is nu meer een beleving. De cliënten komen kijken hoe het eten wordt uitgeschept, we hebben meer persoonlijk contact met hen en kunnen ter plekke inspelen op vragen.

Christien Sneijsters, Horecamedewerker

Lean Six Sigma helpt Vivantes te professionaliseren. Door alle lagen van de organisatie deelgenoot te maken blijkt LSS succesvol te zijn. 

John Stegerman, Raad van Bestuur, Vivantes Ouderenzorg

Met de Lean Six Sigma methode hebben we een nieuwe benaderingswijze ontwikkeld voor de interdisciplinaire samenwerking tijdens de diagnostiekfase. Dit maakt een gesprek op overstijgend niveau mogelijk!

Beatrix van Baren, Revalidatietherapeut Videologie, Koninklijke Visio Het Loo Erf

De Lean Six Sigma coach kwam steeds op een verrassend moment uit de hoek met vragen/ opmerkingen. Dit leidde tot nieuwe en goede inzichten. 

Mieke Dijker, Vrijwilligerscoordinator, Vivantes Ouderenzorg

Het Lean Six Sigma project onder begeleiding van Peter Herku was erg succesvol! Wij konden onze overdrachten met 28% verkorten in 3,5 maand tijd. Hierdoor hebben we meer tijd voor onze clienten.

Karin Voncken, Vivantes, Olympiastaete

1. Probleem

Het probleem op één van de locaties van deze zorginstelling was dat de registratie, verslaglegging en ovedrachten van de medewerkers veel tijd kostten. Daarnaast werden er veel fouten gemaakt in de administratieve werkzaamheden en de gewenste inhoud van het verslag was niet altijd duidelijk voor de medewerker.

 

2. Analyse

De data-analyse door onze consultants wees uit dat er op deze locatie 21 overdrachten per dag plaatsvonden met een duur van 11 minuten per overdracht. Vaak was de gewenste inhoud van het verslag niet goed gecommuniceerd naar de medewerker, waardoor die het als een nutteloze tijdsbesteding ervaarde. 

 

3. Resultaten

 

  • Samen met ons team hebben we de inhoud van de verslagen weten te definiëren
  • Het aantal overdrachten per dag is verlaagd met 67%, namelijk van 21 naar 7
  • De duur per overdracht is verkort met 28%, namelijk van 11 naar 8 minuten
  • Hierdoor werd er 3 uur per dag bespaard aan deze activiteit, waardoor er meer tijd en aandacht voor de cliënten beschikbaar was
  • De potentiële kostenbesparing van dit project bedroeg €38.000 per jaar

 


Ik wil ook een LEAN advies!