Het Lean Six Sigma project met Herku over de voedingskosten heeft veel meer opgeleverd dan alleen een besparing. De maaltijd is nu meer een beleving. De cliënten komen kijken hoe het eten wordt uitgeschept, we hebben meer persoonlijk contact met hen en kunnen ter plekke inspelen op vragen.

Christien Sneijsters, Horecamedewerker

Het Lean Six Sigma project onder begeleiding van Peter Herku was erg succesvol! Wij konden onze overdrachten met 28% verkorten in 3,5 maand tijd. Hierdoor hebben we meer tijd voor onze clienten.

Karin Voncken, Vivantes, Olympiastaete

De Lean Six Sigma coach legde op een praktischer manier dingen uit en gaf vertrouwen dat iedereen het kan.

Nico Salden, Manager dagbesteding en wijksteunpunten, Vivantes Ouderenzorg

Lean Six Sigma helpt Vivantes te professionaliseren. Door alle lagen van de organisatie deelgenoot te maken blijkt LSS succesvol te zijn. 

John Stegerman, Raad van Bestuur, Vivantes Ouderenzorg

Met de Lean Six Sigma methode hebben we een nieuwe benaderingswijze ontwikkeld voor de interdisciplinaire samenwerking tijdens de diagnostiekfase. Dit maakt een gesprek op overstijgend niveau mogelijk!

Beatrix van Baren, Revalidatietherapeut Videologie, Koninklijke Visio Het Loo Erf

De Lean Six Sigma coach kwam steeds op een verrassend moment uit de hoek met vragen/ opmerkingen. Dit leidde tot nieuwe en goede inzichten. 

Mieke Dijker, Vrijwilligerscoordinator, Vivantes Ouderenzorg

Hoe werken wij?

Wij optimaliseren zorgprocessen, door gebruik te maken van de meest effectieve methoden en technieken van Lean Six Sigma, een wereldwijd bewezen en toegepaste verbetermethodiek. 

Hoewel Lean Six Sigma in de praktijk veelal toegepast wordt in projecten, is Lean Six Sigma in de kern echter een methode die een cultuurverandering binnen een organisatie kan bewerkstelligen. De methode streeft naar een cultuur waarin de cliënt centraal staat en de medewerkers voortdurend en proactief op zoek zijn naar verbeteringen in hun dagelijkse werk, zodat de geleverde diensten steeds beter aansluiten bij de behoeften van cliënten. Lean Six Sigma is in dat geval een onderdeel van de organisatie. 

Onze focus ligt in veel projecten op het verminderen van onnodige handelingen, het winnen van extra tijd en uiteindelijk op het verlagen van de kosten. Lean Six Sigma is een goede methode om de administratieve werkzaamheden (bijv. overdrachten) van je zorgmedewerkers te verminderen, maar kan ook ingezet worden om het ziekteverzuim onder je medewerkers terug te brengen, of het inwerken van nieuwe zorgmedewerkers te verbeteren. Lean Six Sigma zorgt er ook voor dat ontwikkelingen rondom de WMO geprioriteerd kunnen worden en met behulp van de methode kunnen leiden tot concrete en meetbare acties.

 

Lean Six Sigma

Lean Six Sigma is een wereldwijd gebruikte verbetermethode, die is voortgekomen uit twee afzonderlijke methodes: Lean en Six Sigma. Lean Six Sigma richt zich op het verbeteren van de efficiëntie (Lean) en de kwaliteit (Six Sigma).

Lean

Lean richt zich op het verbeteren van logistieke processen, waarbij zaken die waarde toevoegen voor de klant centraal staan. Lean is ontstaan in de jaren vijftig bij de autoproducent Toyota in Japan. Een werkplaatschef bedacht toen dat alleen bedrijfsprocessen die waarde voor de klant creëren nut hebben. Deze gedachte is de basis geworden van het succesvolle productiesysteem waarmee Toyota zijn opmars heeft gemaakt in de auto-industrie met betaalbare en kwalitatief hoogstaande auto’s. De bedoeling van de Lean methodiek is dat de verspilling tijdens het proces verminderd wordt, dat het proces minder complex wordt en dat het proces in tijd wordt verkort.

 

Six Sigma

Six Sigma vergroot de kwaliteit van de processen binnen een organisatie door de kans te vergroten dat een bepaald proces een goed resultaat (product of dienst) oplevert. Om dit te bereiken wordt de variatie in een proces verminderd. Denk bijvoorbeeld aan het verlenen van een vergunning waarbij dit de ene keer twee weken duurt en de volgende keer bijna vier weken. Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld het verminderen van de variatie in het aantal klachten, doorlooptijden, wachttijden etc. Hierbij staan de wensen van de klant ten aanzien van de kwaliteit van het proces centraal.

 

Lean Six Sigma in de zorg

Herku Lean Six Sigma Centre heeft een praktische en eenvoudig begrijpbare Lean Six Sigma methode ontwikkeld die in het bijzonder geschikt is als verbetermethode in de zorg. Centraal tijdens deze methode staan de drie begunstigden, namelijk de klanten/cliënten, de medewerkers en de organisatie. Dit betekent dat ieder Lean Six Sigma project zich richt op het verhogen van de tevredenheid van deze begunstigen.

Herku Lean Six Sigma Centre ondersteunt zorginstellingen bij het ontwikkelen van een goede bedrijfsstrategie, helpt organisaties bij het stellen van duidelijke prioriteiten en ondersteunt bedrijven bij het uitzetten van kostenbesparende, efficiëntie- en tevredenheidsverhogende projecten met behulp van coaching en advies, zodat zorginstellingen sterk de toekomst tegemoet gaan. Lean Six Sigma is een goede methode om administratieve werkzaamheden (bijv. overdrachten) van zorgmedewerkers te verminderen, maar kan ook ingezet worden om ziekteverzuim terug te brengen, of om het inwerken van nieuwe zorgmedewerkers te verbeteren. 

 

Duurzame samenwerking

Het sleutelwoord in Lean Six Sigma is samenwerking. Daarom gaan wij een duurzaam partnerschap aan met onze klanten, zodat zij ook op de lange termijn op onze ondersteuning kunnen rekenen. Met onze persoonlijke en integrale werkwijze betrekken wij medewerkers uit alle lagen van de organisatie, vanaf de werkvloer tot aan het bestuurlijk niveau. Wij willen jouw medewerkers inspireren om een Mindset te ontwikkelen van voortdurende verbetering. Hiertoe rusten wij de deelnemers in onze projectteams uit met eenvoudige, maar effectieve tools die zij zelf leren toepassen.

 

Flexibel en doelgericht

Wij passen ons coaching- en trainingsaanbod aan, aan de wensen van de klant. Om aan te sluiten bij de volle agenda’s van onze klanten, bestaat onze dienstverlening uit flexibele online/offline combinaties van eenvoudige, maar effectieve trainingsmaterialen die wij aanbieden op verschillende niveaus. Wij zijn een betrouwbare en betrokken partner, die langszij komt om mee te denken en mee te dragen, om zo samen tot effectieve lange termijnoplossingen te komen. Het welzijn van onze klanten staat voor ons voorop: jouw zorg is onze zorg!

 

Bel vrijblijvend voor een afspraak

Je kunt ons vrijblijvend bellen voor een adviesgesprek of voor het maken van een afspraak. Wanneer de consultants van Herku Lean Six Sigma bij jou op locatie komen, wordt er in samenwerkingsverband een project gestart. Onze consultants coachen de projectleiders van de organisatie in het uitvoeren van het verbeterproject. Op deze manier kunnen de medewerkers zich de Lean Six Sigma Methode eigen maken en opgeleid worden tot Green Belts, waarna ze zelf verbeterprojecten kunnen uitvoeren zonder hulp van de consultants.

 

Bel voor meer informatie of het maken van een afspraak naar +31 (0) 655301094 of mail naar peter@herku.org